ELEKTRICKÁ INŠTALÁCIA

final elepng

Ponúkam Vám vyhotovenie nasledovnej elektrickej inštalácie:

  • elektrická prípojka NN
  • elektroinštalácia bytu
  • elektroinštalácia domu
  • bleskozvod
  • nabíjacia stanica pre elektromobil
  • elektrické stroje a zariadenia
  • iné