REVÍZIA

final revpng

Ponúkam Vám vykonanie nasledovnej revízie - odbornej prehliadky a skúšky:

  • elektrická prípojka NN
  • elektroinštalácia bytu, domu a iného objektu
  • bleskozvod
  • elektrický stroj a zariadenie
  • nabíjacia stanica pre elektromobil
  • elektrický spotrebič
  • elektrické ručné náradie
  • iné