O MNE

Pôsobím ako revízny technik elektrických zariadení a bleskozvodov, najmä v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica, Zvolen, Banská Bystrica, Turčianske Teplice a Prievidza. Okrem toho poskytujem aj ostatné služby v oblasti elektrických inštalácií - vypracovanie projektovej dokumentácie a elektroinštalačné práce.

REVÍZIA
final revpng

ELEKTROINŠTALÁCIAfinal elepng

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIAfinal projpng

GARANCIA NAJNIŽŠEJ CENY

Máte cenovú ponuku alebo faktúru z minulosti? Predložte mi ju a vždy Vám dám výhodnejšiu ponuku.


Vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko a emailová adresa spracúvame za účelom reagovať na vaše otázky. Vaše osobné údaje spracovávame na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Tieto údaje budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu, najviac však po dobu 3 rokov.