Kvalitné služby a zodpovedný prístup...

Ponúkame Vám naše skúsenosti a spoľahlivosť.

Naša ponuka

Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov

Ponúkame Vám vykonávanie revízií elektrických zariadení - prípojky, bleskozvody, školy, rodinné domy, regulačné stanice plynu, spotrebiče, čerpacie stanice, stroje, bytové spoločenstvá, nabíjacie stanice a iné.
Revízie vykonáva náš revízny technik elektrických zariadení vrátane bleskozvodov s odbornou spôsobilosťou v rozsahu E1A,B - zariadenia bez obmedzenia napätia aj v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
Zabezpečujeme pre Vás aj ostatné služby v oblasti elektrických inštalácií - projektová dokumentácia, elektroinštalácia, úradná skúška.

Inžinierska a sprostredkovateľská činnosť

Ponúkame Vám inžinierske služby, poradenstvo a sprostredkovanie v oblasti vyhradených technických zariadení elektrických, plynových, tlakových a zdvíhacích. Naše dlhoročné skúsenosti získané pri zabezpečovaní prevádzky uvedených zariadení z nás robí spoľahlivého partnera vo Vašom podnikaní a prevádzke. Pomôžeme Vám zorientovať sa v legislatívnych požiadavkách vzťahujúcich sa na Vašu prevádzku a prostredníctvom našich rokmi overených a skúsených dodávateľov, Vám ponúkame overenú kvalitu služieb a najvýhodnejšiu cenu.

Kontaktujte nás

Telefón
E-mail
VAStechnik s.r.o.
Kosorín 35, 966 24 Kosorín
IČO: 56018207
DIČ: 2122156938
IČ DPH:
Ing. Adam Soustružník
Kosorín 229, 966 24 Kosorín
IČO: 53403002
DIČ: 1079223409