O MNE

Pôsobím ako revízny technik elektrických zariadení a bleskozvodov, najmä v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica, Zvolen, Banská Bystrica, Turčianske Teplice a Prievidza. Okrem toho poskytujem aj ostatné služby v oblasti elektrických inštalácií - vypracovanie projektovej dokumentácie a elektroinštalačné práce.

REVÍZIAfinal revpng

ELEKTROINŠTALÁCIAfinal elepng

  PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIAfinal projpng

  KONTAKTUJTE MA

  info@vastechnik.sk
  +421 911 321 634


  IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

  IČO: 53403002
  DIČ: 1079223409


  ADRESA

  Ing. Adam Soustružník
  Kosorín 229
  966 24 Kosorín